Tuyển dụng kỹ thuật [ Thứ năm, 15-06-2017 | 13:29:02 ]
Tuyển dụng kỹ thuật
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật  Thiết  Bị Việt Mỹ ( VIMET CORP )
Phần giới thiệu về công ty  Việt Mỹ: Công ty chúng tôi đã hoạt động 9 năm trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị sửa chữa, kiểm định, bảo dưỡng cho xe ô tô, thiết bị cho ngành công nghiệp dầu khí, dụng cụ cầm tay.
Hiện nay đang có nhu cầu tuyển Kinh Doanh : số lượng 2 người.
Tuyển dụng kinh doanh [ Thứ năm, 15-06-2017 | 13:27:23 ]
Tuyển dụng kinh doanh
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật  Thiết  Bị Việt Mỹ ( VIMET CORP )
Phần giới thiệu về công ty  Việt Mỹ: Công ty chúng tôi đã hoạt động  9 năm trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị sửa chữa, kiểm định, bảo dưỡng cho xe ô tô, thiết bị cho ngành công nghiệp dầu khí, dụng cụ cầm tay.
Hiện nay đang có nhu cầu tuyển Kinh Doanh : 05 người
 
Vimet tuyển dụng nhân sự [ Chủ nhật, 05-02-2017 | 21:31:25 ]
Vimet tuyển dụng nhân sự

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công ty, Vimet corp cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

1/ Trưởng phòng kinh doanh: 02 người

2/ Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ : 02 người

3/ Nhân viên kinh doanh: 8 người

4/ Nhân viên kỹ thuật công nghệ : 8 người 

 

Đối tác
Giỏ hàng rỗng